BIM/dokumentation


Laserscanning, inspektion av tak, fasader samt inmätning mark.

Gravity utför kvalificerade mättjänster och inmätningar av lokaler, byggnader och mark. Detta med hjälp av fotogrammetri, lasermätning och laserskanning inklusive framtagande av punktmoln. Tjänsterna erbjuds till våra kunder men kan också effektivisera samarbetet inom projekten i de fall vi delar punktmoln och inmätningar till övriga inblandade konsulter. Dessutom dokumenterar vi även förändringar under och efter entreprenader om kunden önskar.