PORSLINSFABRIKEN

Förstudie med butiker, bibliotek och samlingslokaler.

Kund

Värmdö kommun

Värmdö kommun gav oss i uppdrag att undersöka hur den gamla och delvis tomställda porslinsfabriken i Gustavsberg kan få nytt liv och en verksamhet som tillför staden ett värde som centrumpunkt. Vi studerade även ett alternativ med ombyggnad av en del av den till bostäder.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten