För oss på Gravity är det viktigt att den bärande idén, konceptet, ger avtryck i den färdiga byggnaden. Vi arbetar målmedvetet med att säkerställa att de mått och steg som tas har ett tydligt syfte då det mesta av byggande handlar om stora investeringar för våra kunder.

Gravity är vana att jobba i ett parallellt förlopp snarare än linjärt inom våra uppdrag, dvs vi samarbetar brett i lag med konsulter, beställare och myndigheter under projektet från start till mål. Vi ser det som en självklarhet att arbeta med den senaste tekniken och vi har mycket erfarenhet av kontinuerligt stämma av vår slutprodukt mot en byggkalkyl.

Exempel på kunder våra medarbetare arbetat för: Stockholms Stad, Malmös Kommunala bostadsbolag, SL, Fortifikationsverket, Swedavia, SISAB, Structor, Svenska Bostäder, Frälsningsarmén, Myrorna, Oljibe, Månsbro, Lidingö Stad, Hallstahammars Kommun, Futurum, Försvarsmakten, JM, Skanska, Veidekke, Projektengagemang, Trafikförvaltningen, Aroseken, H&M, Newsec, SEB Fastigheter, Akademiska hus, Stockholms Hamnar.

Om Gravity

Gravity Group AB består av erfarna konsulter inom Bygg och Fastighets-utveckling
TJÄNSTER

Arkitekter

Ingenjörer

Fastighetsbolag

Teknisk förvaltning

BIM-projektering

Sakkunnigutlåtande bygg

Certifierad kontrollansvarig

Fastighetsbildning

Säkerhetsklassade uppdrag

Sakkunnig tillgänglighet

Antikvariskt sakkunnig

Fastighetsdokumentation

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten