NYA NÄSLUNDSKOLAN

En ny skola i Hallstahammar för 300 elever.

Kund

Hallstahammars Kommun

Näslundskolan i västra Hallstahammar skall ersättas av en nybyggd skola och i samband med detta skall elevantalet fördubblas från 150 till 300 elever i klasserna F-6. Gravity har fått i uppdrag att rita skolan. Archus står för projektledning samt landskapsarkitektur. Sweco ansvarar för trafikplaneringen.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten