Staffan Ädelqvist
VD, Arkitekt SAR/MSA, Fastighetsförvaltare