Storkökskonsult


Restauranger och storkök över hela landet

Vår storköksarkitektverksamhet startade hösten 2019 men vi har redan ett stort antal uppdrag över hela landet. Vår VD för storköksbolaget, Ivi Badri, har mer än tio års erfarenhet i branschen och ett stort kontaktnät. Vi vänder oss framförallt till kunder som behöver hjälp med storkök inom vårdsektorn, skola, förskola samt inom restaurangverksamhet. Vi utför även besiktningar av alla typer av storkök.