KARLSVIKS STRAND P-HUS

Ett nytt parkeringshus för en ny stadsdel och med koppling till nya Telestaden.

Kund

Stockholm Parkering

Vid etableringen av bostadsområdet Karlsviks Strand skall boendeparkeringar och besöksparkeringar främst lokaliseras i detta parkeringshus. Här kommer även finnas cykelparkering och besöksparkering för Hökarängsbadet. Detta parkeringshus kommer att byggas invid Farstastråket och rymmer även en fördelningsstation tillhörandes Ellevio.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten