ÅTERBRUK

Stockholm får en av sina första anläggningar för återbruksverksamhet i Karlsviks Strand.

Kund

Stockholm Vatten

I samband med framväxten av den nya stadsdelen Karlsviks Strand söder om Stockholm satsar Stockholm Vatten på en anläggning för återbruk och lokalt omhändertagande av "bärbara" produkter. Här kommer även finnas ateljéer och verkstäder för lagning, sömnad och slöjd. En utlämning och försäljningsyta kommer också finnas i entréplan.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten