INMÄTNING OCH DOKUMENTATION

Fastighetsdokumentation med enkel åtkomst för våra kunder.

Kund

-

Gravity utför inmätning, inventering, digitalisering och dokumentation samt rena fastighetsbildnings-uppdrag. Vi tar fram relationshandlingar och vi levererar fastighetsdokumentation med lagring i molnet eller på vår egen server med direkt och enkel kundaccess via nätet.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten