ÄDELSTENEN

Förstudie för upprustning och anpassning av äldreboende i Hallstahammar.

Kund

Hallstahammars Kommun

Ädelstenen är ett äldreboende uppfört på 70-talet och ligger i centrala Hallstahammar. Idag ställs dock helt andra krav gällande funktion, ergonomi för personal och boende, serviceutrymmen och hygien. Gravity hjälper till att anpassa och modernisera lokalerna så att de svarar mot dagens förutsättningar och krav.

Gravity Group AB

Org. nr. 556888-5619

Tel: +46(0)10-199 19 30

© 2019 Gravity Group AB

Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten